Historie
Děkujeme za přízeň a přejeme Vám vydařený rok 2020


Provoz MESADY v době Vánoc


Během Vánoc bude provoz MESADY omezen. Ve dnech vánočních svátků budou všechny pobočky MESADY zavřeny. V ostatních dnech doporučujeme před návštěvou MESADY nejprve telefonický kontakt (608 860 030, 778 505 091), neboť některé pracovnice nebudou z důvodu čerpání dovolené k dispozici.

Děkujeme za pochopení.

Tým pracovnic MESADA, z. s.yr ??

Osobní asistence: pro veřejnost nenápadná služba, pro uživatele často nepostradatelná


Službu osobní asistence poskytujeme v Písku a Jindřichově Hradci více než deset let (v Písku od r. 2003, v Jindřichově Hradci od r. 2008). Důležitým cílem osobní asistence je umožnit lidem se sníženou soběstačností, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Veřejnost si může osobní asistenci spojovat s dospělými lidmi na vozíku, kteří jsou závislí na pomoci dalšího člověka, například při pohybu ve městě. Našimi uživateli však mohou být i děti se zdravotním postižením (od 3 let) nebo senioři, kteří z důvodu svého věku nejsou již soběstační.

V uplynulém roce službu využilo celkem 29 uživatelů. Těší nás, že osobní asistence od MESADY bývá doporučována jejími spokojenými uživateli, jejich blízkými, ale také například personálem nemocnice.

Nyní, v čase předvánočním, je činnost osobních asistentek velmi pestrá. Někde pomáhají s pečením cukroví, předvánočním úklidem či balením dárků, jinde zase pomáhají s výrobou vánočního přání. Celkově je to čas plný příprav a my jsem moc rádi, že se naši uživatelé se mohou těšit na Vánoce strávené v teple domova.
Novinky z průběhu realizace projektu Cesta ke změně II


Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206 Období realizace projektu: 15. 3. 2019 – 30. 9. 2020

S koncem roku se náš projekt Cesta ke změně II přesunul do své druhé poloviny realizace. Máme za sebou deset měsíců intenzivní spolupráce s lidmi, kteří hledají pracovní uplatnění, ale z důvodu zdravotního postižení jsou jejich pracovní možnosti omezené a přístup na trh práce nesnadný. Naše aktivity souvisí také se zaměstnavateli, kteří jsou ochotní zapojit se do spolupráce a dát šanci na práci lidem se zdravotním omezením.

K dnešnímu dni jsme stihli podpořit celkem 33 účastníků a další zájemci se na nás mohou obracet. Podrobnosti k realizovanému projektu, jako například nové reference od zaměstnaných účastníků, naleznete zde.
Job klub v Písku


Účastníci projektu Cesta ke změně II měli další příležitost sdílet své zkušenosti z hledání práce. Tentokrát se pracovní konzultantky zaměřily na téma kontaktování zaměstnavatele a pracovní pohovor. I když bychom si mohli myslet, že toto téma je již „vyčerpané“, opak bývá pravdou. Ostatně, odcházeli jste někdy z pracovního pohovoru s pocitem, že jste něco mohli sdělit jinak či lépe? :-)

Celý článek z akce je k dispozici zde.

Pokud Vás zaujal náš projekt Cesta ke změně II, máte zdravotní omezení a nemůžete najít vhodné zaměstnání, zkuste se na nás obrátit. Najdete nás v Písku, Jindřichově Hradci a ve Vimperku.
Všedobr v Písku – předvánoční setkání


V předvánočním čase se již pravidelně každý rok scházíme s našimi současnými, ale i bývalými uživateli služby sociální rehabilitace, abychom se pomyslně rozloučili s uplynulým rokem. Častokrát jsme tento čas vyplnili ruční výrobou vánočních přání, která pak dělala radost našim spolupracovníkům, příznivcům, donátorům, sponzorům, … a v neposlední řadě také zaměstnavatelům, kteří dali šanci na práci člověku se zdravotním omezením. V posledních letech se však i do MESADY dostavil typický shon spojený
s předvánočním obdobím, což nás vedlo k tomu, začít vánoční přání rozesílat prostřednictvím e-mailu. Pro nás to znamená, že už nemusíme vyrobit velké množství přáníček, ale třeba pouze jedno, které upravíme a rozešleme e-mailem. Proto, když k Vám v letošním roce prostřednictvím e-mailu přiletí jeden z andělů, kterého vyrobil účastník Všedobru, nebuďte překvapeni. :-)Centrum aktivní senior
pěvecké vystoupení

Centrum aktivní senior
taneční vystoupení

Centrum aktivní senior
společná procházka

Pozvánka na informační schůzku k novému projektu, která se koná dne 13. 11. 2019 v 11 hod v 5. patře, dveře č. 601 v budově Úřadu práce v Písku


MESADA, z. s. představuje nový projekt


Padesátiletá nezaměstnaná Alena s dluhy na výživném, závislá na příjmu ze sociálních dávek a zdravotními obtížemi přišla do MESADY na základě doporučení úřadu práce. Nejdřív se stala klientkou sociální rehabilitace, kde jí sociální pracovnice pomohla zjistit, jaké vlastně má všechny dluhy. Postupně se ozvaly všem věřitelům a domlouvaly se, jak situaci řešit. Společně sepsaly Aleny příjmy a pravidelné výdaje. Alena se učila vycházet s penězi, které měla měsíčně k dispozici. Také řešily zhoršující se zdravotní stav paní Aleny. Sociální pracovnice ji podpořila při podání žádosti o invalidní důchod. Mezitím MESADA začala realizovat projekt zaměřený na hledání zaměstnání. Alena do projektu vstoupila a podařilo se jí najít díky projektu na půl roku na poloviční úvazek práci šatnářky v kině. Pracovní místo bylo zaměstnavateli hrazeno z projektu. Alena získala invalidní důchod. Spolupráci s MESADOU ukončila s koncem projektu. V současné době pracuje na jiném pracovním místě a nadále po malých částkách splácí a uvažuje
o oddlužení.

To byl příběh jedné klientky organizace MESADA, z. s., která poskytuje sociální služby sociální rehabilitace a osobní asistence a realizuje projekty zaměřené na podporované zaměstnávání u osob se zdravotním postižením. V novém projektu s názvem Podporované zaměstnání – cesta ze sociálního vyloučení (reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011630) budou účastníky projektu lidé bez zdravotního postižení, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučení. Jde o lidi, dlouhodobě nezaměstnané, s nízkou kvalifikací, dluhy, odkázané na sociální dávky a sociální služby. Často se potýkají s předsudky ze strany okolí, ale také ze strany zaměstnavatelů.

Účastník projektu získá znalosti, dovednostmi a v ideálním případě pracovní zkušenosti, zorientuje se ve světě práce a ve svém životě. Někteří účastníci absolvují placenou praxi, někteří budou mít zkušenost z práce na konkrétním pracovním místě, někteří budou dále pracovat i po skončení projektu. Účastníci budou mít možnost využít bezplatné právní poradenství. Součástí projektu je podpora účastníka na pracovním místě. Pracovní konzultant bude docházet s účastníkem do práce, u placené praxe po celou dobu, u pracovního poměru podle potřeby. Pomůže účastníkovi zvládnout pracovní činnosti, ale také komunikaci s kolegy a nadřízenými. Společně budou pracovat na tom, aby spokojený byl účastník projektu i zaměstnavatel.

Projekt běží od 1. 10. 2019, ukončení je plánováno 30. 6. 2022. Zájemci naleznou kancelář projektu na písecké adrese: MESADA, z. s., nábřeží 1. máje 2518 (budova Všeobecné zdravotní pojišťovny),
II. patro. Kontaktovat nás je možno i telefonicky na telefonním čísle 608 860 030. Ozvat se nám mohou i zaměstnavatelé, kteří by chtěli zaměstnat účastníky projektu. Na pracovní místo poskytneme dotaci v plné výši na dobu až 6 měsíců.

Tamara KřivánkováCentrum aktivní senior
přednáška na téma vysoký krevní tlak

Centrum aktivní senior
Kreativní tvoření


Jindřichohradečtí senioři jsou aktivní v každém věku


V Jindřichově Hradci pracuje se seniory už 15 let spolek MESADA. Aktivity probíhají
v jindřichohradeckých domech s pečovatelskou službou a jsou přístupné jejich obyvatelům i seniorům, kteří bydlí v okolí. Do nabídky aktivit patří různé přednášky, výtvarné aktivity, trénink paměti, hudební
a taneční vystoupení, kondiční cvičení na míčích. Oblíbená jsou karetní odpoledne a společné zpívání.

Od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 bylo uskutečněno 1095 kontaktů v rámci 243 aktivit. V uvedeném období byla činnost Centra Aktivní senior podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 120 000,-Kč,
z celkového předpokládaného rozpočtu ve výši 445 796,-Kč.

Skupinových aktivit se účastní senioři s různými obtížemi se zrakem, sluchem, pohybovým aparátem, jemnou motorikou, ale i psychickými obtížemi. Je-li to třeba, věnují se pracovníci centra seniorům
i individuálně, pokud si potřebují promluvit o svých trápeních nebo radostech.

Ředitelka spolku Tamara Křivánková zdůrazňuje: „Myslím, že našim klientům (ale i nám) zpříjemňujeme a zpestřujeme život. Průměrný věk účastníků aktivit je 82 let. Většinu aktivit připravujeme pro menší skupiny seniorů, abychom měli prostor pro individuální přístup.”

V září proběhla přednáška Kosmetika a líčení pro seniorky. Přítomno bylo 9 seniorek. Diskutovalo se
o líčení, líčilo se, trochu se mluvilo i o trápeních, hodně se smálo. Kdo se nelíčil, vyprávěl ostatním vtipy… Při loučení jedna seniorka zhodnotila strávený čas slovy: „Ty tři hodiny mi moc pomohly, když jsem sem přišla, byla jsem bez energie, vyčerpaná péčí o nemocného manžela. Prima parta ženských, skvělá lektorka, po dlouhé době jsem se ze srdce zasmála.” Ředitelka spolku k tomu dodává: „Podobné ohlasy jsou pro náš tým pohlazením po duši a povzbuzením do další práce. Budeme rádi, pokud budeme moct nabídnout bezplatnou účast na našich aktivitách dalším jindřichohradeckým seniorům.”Centrum aktivní senior
Posezení s bylinkářkou Zuzanou Kořínkovou

Září v Centru aktivní senior

Centrum aktivní senior
hudební vystoupení - romantické klávesy Petra Mottla

Centrum aktivní senior
přednáška - přestavba a zprovoznění zámku Jindřichův Hradec aj.

Centrum aktivní senior
přednáška - Stáří a stárnutí v současné společnosti

Centrum aktivní senior
pohodové odpoledne s harmonikou

odkaz na článek v Píseckém světě
Benefiční koncert pro MESADU

Centrum aktivní senior
letní oddychové promítání filmu pro pamětníky

Centrum aktivní senior
hudební a taneční vystoupení žáků ZŠ II

Centrum aktivní senior
přednáška - Žít aktivní život

Benefiční koncert pro Mesadu

Centrum aktivní senior
taneční vystoupení skupiny LA FAARIA

Centrum aktivní senior
Přednáška - Zdraví pro seniory

Centrum aktivní senior
Přednáška - Neznámé krásy Taiwanu

Centrum aktivní senior
Přednáška - Prarodiče a vnoučata

Centrum aktivní senior
Posezení s bylinkářkou paní Zuzanou Kořínkovou

Centrum aktivní senior
Přednáška - Léčivá moc smíchu

Květen v Centru aktivní senior

Mesada vás zve

Den otevřených dveří


Zahájení realizace projektu „Cesta ke změně II“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206
Období realizace projektu: 15. 3. 2019 – 30. 9. 2020


 • Jste osoba se zdravotním postižením?
 • Nedaří se Vám nalézt vhodné zaměstnání?
 • I Vy můžete být pro zaměstnavatele zajímaví!
 • I Vy máte zaměstnavateli co nabídnout!

Co Vám nabízíme:

 • pomoc při vytváření představy o vhodném pracovním místě
 • pomoc při hledání pracovního místa odpovídajícího Vašim možnostem a představám
 • speciální poradenství při řešení obtíží spojených s hledáním zaměstnání
 • možnost rekvalifikace
 • praxe u zaměstnavatele
 • možnost pracovní asistence
 • příspěvky zaměstnavateli na Vaši mzdu
 • profesionální zkušenosti s metodou podporované zaměstnávání

Kdo může být účastníkem projektu?

 • osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo osoby se zdravotním znevýhodněním
 • osoby, kterým byla odebrána invalidita prvního nebo druhého stupně méně než 12 měsíců před vstupem do projektu

Máte zájem, můžete se na nás obrátit:


Písek:
MESADA, z. s.
nábřeží 1. máje 2518
397 01 Písek
Mob.: 608 860 030
E-mail: pisek@mesada.eu
Vimperk:
MESADA, z. s.
1. máje 74
385 01 Vimperk
Mob.: 608 860 070
E-mail: vimperk@mesada.eu
Jindřichův Hradec:
MESADA, z. s.
Růžová 30/II
377 01 Jindřichův Hradec
Mob.: 608 860 010
E-mail: jhradec@mesada.eu
Ukončení projektu „Cesta ke změně“

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128
Období realizace: 15.3.2017 – 14.3.2019


Touto cestou chceme poděkovat všem spolupracujícím institucím a jednotlivcům, dále zaměstnavatelům, zaměstnancům i účastníkům projektu, kteří se podíleli na realizaci projektu „Cesta ke změně“.Kurz první pomoci


MESADA, z. s.: Centrum Aktivní senior nově


Je Vám 65 let a více? Rádi byste se setkávali se svými vrstevníky na posezení, popovídání, vyzkoušeli si nové aktivity, jako je trénování paměti, cvičení na židlích, tvoření z různých materiálů? Chcete si vyslechnout zajímavou přednášku? Pak jste zváni do společenské místnosti MESADY, z. s., v Růžové ulici č. 30/II.

V roce 2019 se služba Aktivní senior otevřela veřejnosti. Knávštěvě jejích programů zveme širokou seniorskou veřejnost. Všechny zde konané programy jsou zdarma. Informace o nejbližších aktivitách naleznete vyvěšené na dveřích kanceláře MESADY, případně na nástěnkách DPS. Informace o dění
v Centru Aktivní senior budou prezentovány i v článcích o MESADĚ ve Zpravodaji.

Aktivity budou probíhattaké v DPS na Větrné, DPS na Zakosteleckém náměstía v DPS U Nemocnice.
Z kapacitních důvodů (prostory jsou velmi malé) jsou akce v nich určeny přednostně pro zde bydlící.

Kromě pravidelně probíhajících programů Vás zvemev úterý 19. 3. 2019 ve 13.30 na přednášku o první pomoci. Uvede ji Mgr. Štěpánka Petrů, praktické ukázky předvedou studentky SZŠ z Jindřichova Hradce. Účastníci dostanou možnost si první pomocprakticky vyzkoušet.

Pokud jste dostali k vánocům od dětí počítač a nevíte si rady, jak ho začít používat, přijďte
na Růžovou ve čtvrtek 21. 3. 2019. Od 14.30 do 15.30 Vám zde Aneta Sedláková a Miroslava Pokornávysvětlí a předvedou základy práce na PC.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Eliška MacurováVítáme společně jaro


MESADA, z. s.: Centrum Aktivní senior nově


Je Vám 65 let a více? Rádi byste se setkávali se svými vrstevníky na posezení, popovídání, vyzkoušeli si nové aktivity, jako je trénování paměti, cvičení na židlích, tvoření z různých materiálů? Chcete si vyslechnout zajímavou přednášku? Pak jste zváni do společenské místnosti MESADY, z. s., v Růžové ulici č. 30/II.

V roce 2019 se služba Aktivní senior otevřela veřejnosti. Knávštěvě jejích programů zveme širokou seniorskou veřejnost. Všechny zde konané programy jsou zdarma. Informace o nejbližších aktivitách naleznete vyvěšené na dveřích kanceláře MESADY, případně na nástěnkách DPS. Informace o dění
v Centru Aktivní senior budou prezentovány i v článcích o MESADĚ ve Zpravodaji.

Aktivity budou probíhattaké v DPS na Větrné, DPS na Zakosteleckém náměstía v DPS U Nemocnice.
Z kapacitních důvodů (prostory jsou velmi malé) jsou akce v nich určeny přednostně pro zde bydlící.

Kromě pravidelně probíhajících programů Vás zvemev úterý 19. 3. 2019 ve 13.30 na přednášku o první pomoci. Uvede ji Mgr. Štěpánka Petrů, praktické ukázky předvedou studentky SZŠ z Jindřichova Hradce. Účastníci dostanou možnost si první pomocprakticky vyzkoušet.

Pokud jste dostali k vánocům od dětí počítač a nevíte si rady, jak ho začít používat, přijďte
na Růžovou ve čtvrtek 21. 3. 2019. Od 14.30 do 15.30 Vám zde Aneta Sedláková a Miroslava Pokornávysvětlí a předvedou základy práce na PC.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Eliška MacurováPočítačový kurz

Na co máte nárok z veřejného zdravotního pojištění

Přednáška Mesada Písek

Aktivní senior - Přednáška „Jak chránit co nejlépe své bezpečí“


Mesada v únoru


Trápí Vás sluchové postižení, máte problémy s naslouchátky? Pak právě pro Vás je určena pomoc Poradenského centra Svazu neslyšících a nedoslýchavých z Tábora. Do Mesady přijedou jeho pracovnice v roce 2019 v těchto termínech: 12. 2., 9. 4., 25. 6., 24. 9. a 26. 11. Najdete nás ve společenské místnosti Mesady .,z. s., v Růžové ulici č. 30/II. Služba probíhá vždy od 9.00 – 11.00 hodin v Mesadě, kromě toho zajíždí i do Domova seniorů v Otíně č. 103.
Klienty zde naučí se sluchadlem zacházet a starat se o něj, dostane se jim poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky, zprostředkují opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami a mohou získat pomoc při zprostředkování příspěvku na kompenzační pomůcku z Úřadu práce. Dostanou také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a sluchadel po dobu opravy. Kromě toho si zde mohou zakoupit baterie, tvarovky a další příslušenství ke sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce, filtry apod.) Bude možnost výměny hadičky k individuální tvarovce a čištění koncovek v ultrazvukové čističce.K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovou vadou a brožury k této tematice.
V úterý 19. 2. 2019 přivítáme ve 13.30 hodin v Mesadě Bc. Petru Holcovou z VZP s přednáškou
„Na co máte nárok ze zdravotního pojištění?“


Eliška MacurováRekvaliční kurz v rámci projektu Cesta ke změně

yr ??

V rámci projektu Cesta ke změně reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128 probíhá rekvalifikační kurz pro účastníky.
Ohlédnutí za prosincem v Mesadě v Jindřichově Hradci

Aktivní senior - Vánoční prodejní výstava v Jindřichově Hradci

Zajímavě o 1. republice v Jindřichově Hradci

První republika v Jindřichově Hradci

Trénování paměti speciál

Úspěšná přednáška
Na pomoc osobám se sluchovým postižením


V pondělí 17. 9. 2018 se v jindřichohradecké Mesadě v Růžové ulici č. 30/II uskuteční ve 13°° hod. přednáška ing. Zdeňka Kašpara z Plzně „Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením.“

V termínech 25. 9. a 27. 11. 2018 se Vám na stejném místě budou od 9.30 hod. věnovat pracovnice Poradenského centra při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR z Tábora. Čeká Vás zde poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově postižené, zprostředkování opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami, možnost zapůjčit si sluchadla po dobu opravy, možnost zakoupení baterií do sluchadel, tvarovky a další příslušenství ke sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce atd.), výměna hadiček k individuální tvarovce a vyčištění koncovky v ultrazvukové čističce. K dispozici budou zdarma letáky a katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovou vadou a brožury „Tipy a rady“ pro osoby se sluchovým postižením.Den poskytovalelů sociálních služeb

Aktivní senior - Vystoupení dětí z 2. ZŠ

Aktivní senior - Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek

Aktivní senior - Posezení s harmonikou

Aktivní senior - Trénování paměti speciál

Jste osoby se sluchovým postižením?

Aktivní senior - Jarní výstava

Aktivní senior - Povídání s instruktáží na téma
První pomoc

Aktivní senior - Odpoledne s deskovými hrami

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU KONTAKTŮ!
Nové kontakty:

 • centrála Písek – mob.: 608 860 030
 • pobočka Jindřichův Hradec – mob.: 608 860 010
 • pobočka Vimperk – mob.: 608 860 070


Jste osoby se sluchovým postižením?

Aktivní senior - Karetní odpoledne

Poděkování

Jste osoba se zdravotním postižením a hledáte zaměstnání?

yr ??

Projekt Cesta ke změně, reg. číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128 více zde pokračuje
v realizaci. K 31. 12. 2017 bylo v projektu podpořeno celkem 36 účastníků v Písku, Jindřichově Hradci
a Vimperku!

Zájemci mohou do projektu dále vstupovat! Pro osoby se zdravotním postižením je projekt příležitostí, jak si zvýšit úroveň svých znalostí a dovedností v oblasti práce a nelézt tak vhodné zaměstnání.

Neváhejte a kontaktujte nás zdeIng. Anna Kohoutová

vedoucí projektuPoděkování

Aktivní senior - Karetní odpoledne

Vánoční přání

Aktivní senior - Vánoční naladění v MESADĚ

Aktivní senior - Babiččino vánoční kouzlo - výstava

Změna adresy sídla a pracoviště v Písku


Od 1. 12. 2017 nás v Písku najdete na adrese: MESADA, z. s., nábřeží 1. máje 2518 (budova VZP, 1. patro, výtah k dispozici). Těšíme se na Vás i na novém místě.

Aktivní senior - Sváteční posezení

Aktivní senior - Karetní odpoledne

Přednáška PČR - „Zůstat v bezpečí“

Malé poslechové odpoledne

Karetní odpoledne

Karetní odpoledne

Podzimní povídání


Jste osoba se zdravotním postižením a hledáte zaměstnání?
Staňte se účastníkem projektu „Cesta ke změně“!


Od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2019 realizujeme nový projekt s názvem „Cesta ke změně“, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Co Vám nabízíme:

 • pomoc při vytváření představy o vhodném pracovním místě,
 • pomoc při hledání pracovního místa,
 • speciální poradenství při řešení obtíží spojených s hledáním zaměstnání,
 • možnost rekvalifikace,
 • praxe u zaměstnavatele,
 • možnost pracovní asistence,
 • příspěvky zaměstnavateli na Vaši mzdu,
 • profesionální zkušenosti.

Více informací o projektu naleznete zde

V případě zájmu nás kontaktujte zde


Ing. Anna Kohoutová

vedoucí projektu

Karetní odpoledne

Přednáška senior v dopravě

Karetní odpoledne

Sportovní klání seniorů


Uživatelé služby „Aktivní senior“ se zúčastnili akce s názvem „4. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE“, která se konala 8. června 2017 v Českých Budějovicích. Kromě několika zasloužených medailí si senioři odvezli pohár za 2. místo v hodu na koš.

Fotografie z této akce naleznete zdeKaretní odpoledne

Hudební a pohybové vystoupení dětí
Sportovní hry seniorů

Karetní odpoledne

Májové vyprávění

Karetní odpoledne


Jste osoba se zdravotním postižením a hledáte zaměstnání?
Staňte se účastníkem projektu „Cesta ke změně“!


Od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2019 realizujeme nový projekt s názvem „Cesta ke změně“, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Cílem projektu je dosáhnout prostřednictvím kombinace prvků podporovaného zaměstnávání, systemického poradenství a cíleného individuálního přístupu zvýšení úrovně dovedností pro uplatnění na trhu práce osob se zdravotním postižením z řad sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.

Více informací o projektu naleznete zde

V případě zájmu nás kontaktujte zdeIng. Anna Kohoutová

vedoucí projektu

Poděkování

Karetní odpoledne

Maškarní na Větrné

Povídání na téma velikonoční tradice

Jarní prodejní výstava

Povídání na téma RETRO


Veřejná sbírka


Dne 8. 2. 2017 byla umístěna zapečetěná pokladnička na veřejnou sbírku v lékárně Dr. Max, Alšovo náměstí 74/11, Písek. Finanční výtěžek bude použit na poskytování služby osobní asistence, služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Děkujeme lékárně za možnost umístnění pokladničky a za spolupráci!Ing. Anna Kohoutová

administrativaPoslechové dopoledne

Karetní odpoledne

Karetní odpoledne


Změna názvu a sídla organizace


Od 1. 1. 2017 došlo ke změně názvu z MESADA, občanské sdružení na MESADA, z. s. a dále ke změně sídla, které nyní máme na adrese: Velké náměstí 119/13, 397 01 Písek.Vánoční přání

Předsilvestrovské posezení

Vánoční naladění v MESADĚ

Babiččino vánoční přání - prodejní výstava

Beseda „Naše rozhledny“

Přednáška Policie ČR „Prevence před podvodníky“

Karetní odpoledne

Beseda - František Hrubín a Jindřichohradecko

Cvičení pro seniory

Karetní odpoledne


Naši senioři opět sportovali


Uživatelé sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením se zúčastnili akce s názvem „3. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE“, která se konala 19. 9. 2016 v Českých Budějovicích. Fotografie z akce naleznete zde

Děkujeme organizátorům celé akce.Přednáška Prusko-rakouská válka

Karetní odpoledne

Sportovní hry seniorů Jihočeského krajePoděkování


Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv obnosem do pokladniček umístěných v obchodních domech v rámci konání veřejné sbírky. V Kauflandu Písek byla vybrána částka 2 040,- Kč a ve FLOSMAN a. s. - Flop (pobočka Vimperk) 686,- Kč.

Finanční prostředky budou v souladu s veřejnou sbírkou použity na poskytování služeb osobní asistence, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Děkujeme.Přednáška na téma - Co se stalo
26. srpna 1346

Karetní a kvízové odpoledne

Přednáška na téma Karel IV. a náš kraj

Hledáme příležitostné spolupracovníky do služby osobní asistence v J. Hradci

Máte zdravotní znevýhodnění a hledáte pomoc?

Trénování paměti

Karetní a kvízové odpoledne

Přednáška - Naše památné stromy

Trénování paměti

Poslechové dopoledne 2

Babiččino velikonoční kouzlo


Karneval na pobočce


Jako již tradičně pořádala MESADA v Jindřichově Hradci karneval pro seniory. Zpívalo se, hrálo na hudební nástroje, hrály se společenské hry a soutěžilo. Každý, kdo měl chuť, mohl využít sladkého pohoštění a kávy, které připravila organizátorka akce Lenka Kalinová, a k tomu si například vyrobit i pěknou dekoraci do květináče. Fotografie z karnevalu naleznete zde.Ing. Anna Kohoutová

fundraiser
Přednáška - Naše lázně


Trénování paměti


Karetní a kvízové odpoledne


Zahájení veřejné sbírky ve Vimperku


Dne 14. 12. 2015 byla umístěna zapečetěná pokladnička na veřejnou sbírku v Potravinách Flosman, a.s., Vimperk. Finanční výtěžek bude použit na poskytování služby osobní asistence, služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Děkujeme Potravinám Flosman, a.s. za možnost umístnění pokladničky a za spolupráci!Ing. Anna Kohoutová

fundraiser
Babiččino vánoční kouzlo mělo úspěch


Prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb vzniklo během uplynulého roku pod rukama seniorů mnoho krásných výrobků. Sociální pracovnice Lenka Kalinová pravidelně v předvánočním čase organizuje v prostorách pobočky v Jindřichově Hradci prezentaci výrobků uživatelů. Letošní rok probíhala výstava po dva dny
(8. a 9. 12. 2015) a jako vždy měla velký úspěch. Novinkou pro návštěvníky výstavy byl workshop zaměřený na tvoření vánočních ozdob z korálků, který vedla paní Ivana Vranková. Fotografie naleznete zde.Ing. Anna Kohoutová

fundraiser
Vystoupení hudební skupiny Bez not


Přednáška na téma Jakub Novák


Předvánoční poslechové dopoledne pro seniory


Ve středu 2. prosince 2015 se zúčastnili senioři předvánočního poslechového dopoledne v Městské knihovně Jindřichův Hradec. Senioři si měli možnost tentokrát poslechnout audioknihu "Silvestry Vladimíra Menšíka II: aneb To nejlepší z televizních silvestrů 77, 78, 79". Fotografie naleznete zde.Ing. Anna Kohoutová

fundraiser
Korálkový workshop


Babiččino vánoční kouzlo


Vernisáž výstavy “Malujeme s MESADOU” se vydařila


Vernisáž výstavy “Malujeme s MESADOU”, která se konala v pátek 13. listopadu od 18:00 hodin v Kavárně U Vavřiny, byla příjemným završením 6 tvůrčích setkání našich uživatelů se světem umění formou arteterapie.

Program jsme připravili pestrý, na úvod nám zatančily 2 baletky, Klára Koluchová a Michaela Jelenová, z taneční skupiny T-dance s choreografií pojmenovanou “Coffee”. Následoval proslov ředitelky sdružení, Tamary Křivánkové, poděkování všem sponzorům a organizátorům akce. Do světa muzikálů jsme se přenesli za doprovodu klavíristy Júlia Lanštiaka a excelentní zpěvačky Kateřiny Slabé. Po tomto vystoupení přiblížila paní ředitelka význam arteterapie a citovala známý a pro tuto akci příznačný úryvek “Namaluj mi beránka….” z knihy Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho, který ještě blíže popisuje sílu malování. Na scénu přišly také 2 odvážné účastnice malování, Simona Rajtmajerová a Barbora Nývltová, které se prostřednictvím rozhovoru s pracovnicí MESADY, Hanou Myšákovou, s humorem podělily o své pocity a dojmy z celé akce. Veselá atmosféra pokračovala, následovala vtipná divadelní scénka od Bořka Putny. Po závěrečném přípitku si mohli všichni prohlédnout vydařená díla a užít si atmosféru večera.

A pokud jste vernisáž nestihli, máte možnost vidět práce našich uživatelů na výstavě v Kavárně U Vavřiny do 13. prosince. Fotografie naleznete zde.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří nás finančně podpořili a všem, kteří se spolupodíleli na organizaci vernisáže a výstavy!Ing. Anna Kohoutová

fundraiser
Předvánoční poslechové dopoledne


Přednáška Jakub Hron Metánovský


Výstava prací účastníku arteterapeutické akce "Malujeme s MESADOU"


Ukončili jsme akci „Malujeme
s MESADOU“


Máme za sebou poslední setkání s malováním a právě proto, že se jednalo o poslední společné setkání, zaměřili jsme se na meditaci a koncentraci v arteterapii, tentokráte prostřednictvím mandal, které nám pomáhají hledat harmonii a klid duše. Vzniklo mnoho krásných, barevných a originálních mandal. Vznikla také společná mandala účastníků jako symbol společně strávených chvil. Jak už to tak bývá, na konci přichází čas na reflexi a hodnocení. A výsledek? Akce se líbila. A jak se budou líbit díla našich malířů Vám? To se dozvíme na chystané vernisáži.

Fotografie z posledního setkání naleznete zde.Ing. Anna Kohoutová

fundraiser
Předposlední setkání akce „Malujeme s MESADOU“


Tématem pátého setkání dne 6. 10. 2015 bylo „Mé setkání s MESADOU“.

Fotografie z akce „Malujeme s MESADOU“ naleznete zde.Ing. Anna Kohoutová

fundraiser
Tvořili jsme z keramiky


Tématem čtvrtého setkání dne 29. 9. 2015 byla „Práce s keramikou – ostrov snů“.

Další fotografie z akce „Malujeme s MESADOU“ naleznete zde.Ing. Anna Kohoutová

fundraiser
Třetí setkání malířů


Tématem třetího setkání dne 22. 9. 2015 bylo „Obrácené kreslení – dokreslování gumou do uhlu a dokreslování křídou do akvarelu“.

Další fotografie z akce „Malujeme s MESADOU“ naleznete zde.Ing. Anna Kohoutová

fundraiser
Odpoledne jsme strávili opět malováním


Tématem druhého setkání dne 15. 9. 2015 byla „Symbolika barev – malování zvířat“.

Další fotografie z akce „Malujeme s MESADOU“ naleznete zde.Ing. Anna Kohoutová

fundraiser
Veřejná sbírka


Dne 14. 9. 2015 byla umístěna zapečetěná pokladnička na veřejnou sbírku v Kauflandu Písek. Finanční výtěžek bude použit na poskytování služby osobní asistence, služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Děkujeme Kauflandu Písek za možnost umístnění pokladničky a za spolupráci!Ing. Anna Kohoutová

fundraiser
Začali jsme s arteterapií!


Dne 8. 9. 2015 jsme zahájili akci „Malujeme s MESADOU“ pod odborným vedením arteterapeutky Mgr. Hany Pátkové ze Základní školy a mateřské školy Svobodná Písek. Paní Pátková nám nabídla své služby zdarma. Velice děkujeme!

Tématem prvního setkání bylo „Seznámení s arteterapií – identita (autoportrét, rodina)“. Techniku, kterou jsme zvolili, byly voskovky a akvarelové barvy. Cílem však nebylo splnit pouhé zadání, ale šlo o sebevyjádření a sebepoznání. Účastníci se snažili naladit sami na sebe a vznikala velice zajímavá díla. Více z první lekce naleznete ve fotogalerii zde.Ing. Anna Kohoutová

fundraiser
Přednáška Mistr Jan Hus

21.srpna 2015


Malujeme s MESADOU21.července 2015


Hledáme příležitostné spolupracovníky do služby osobní asistence v Písku a Jindřichově Hradci15.července 2015


Pracovní pozice pro službu sociální rehabilitace v Jindřichově Hradci


Hledáme pracovníka na pozici sociální pracovník pro službu sociální rehabilitace.

Úvazek: 0,75
Hrubá mzda: 11 250,-Kč
Pracoviště: Jindřichův Hradec
Pracovní poměr: od 3. 8. 2015 do 31. 12. 2015 (prodloužení dle finančních možností)

Požadujeme: splnění odborné způsobilosti dle §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, znalost práce na PC (Word, Excel), samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, chuť se dále vzdělávat, zkušenosti z práce v sociálních službách vítána.

Náplň práce: individuální práce s uživateli služby (OZP) dle standardů kvality, hledání práce s uživateli, případně zácvik uživatele přímo na pracovišti, udržování a zvyšování dovedností klientů v dalších oblastech života (např. vedení domácnosti), vedení skupinových aktivit atd.

Životopis a motivační dopis doručit písemně do 23. 7. 2015 na adresu Velké náměstí 119/13, 397 01 Písek. Životopisy zaslané e-mailem nebudou zařazenydo výběrového řízení. O zařazení do výběrového řízení budeme ostatní telefonicky informovat.

Výběrové řízení pro vybrané uchazeče: 27. 7. 2015, v 9.00 hod.,na adrese: MESADA, občanské sdružení, Růžová 30/II, 377 01 Jindřichův Hradec (budova DPS), test + pohovor

Kontaktní osoba, telefon: Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D., 382 222 2467.července 2015


Poděkování Nadaci Umění pro zdraví


Děkujeme Nadaci umění pro zdraví za finanční grant v částce 2.000,-Kč, který nám pomůže realizovat arteterapeutickou akci názvem „Malujeme s MESADOU“. Akce je určena pro naše uživatele, jejich rodinné příslušníky a proběhne během září 2015.

Více informací o akci bude uvedeno na našich webových stránkách během srpna 2015.Anna Kohoutová

fundraiser7.července 2015


Jak sportovali naši senioři…


Uživatelé služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením se zúčastnili akce s názvem „Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje“, která se konala dne 17. června 2015 na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Celou akci organizoval fitness trenér David Huf pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a JUDr. Miroslava Jansty, předsedy České unie sportu.

Program byl pestrý a jednotlivých disciplín se zúčastnili všichni sportovně naladěni, s nadšením a touhou „zabojovat“. Z jednotlivých disciplín můžeme zmínit oblíbený Pétanque, stále známější Nordicwalking nebo tzv. Seniorský biatlon. Celá akce doprovázená dalším programem byla zakončena slavnostním vyhlášením vítězů. Titul „MISSIS HER“ získala naše uživatelka Irena Perníčková, které pogratuloval samotný primátor Ing. Jiří Svoboda.Další ocenění z řad našich uživatelů získali Vladimír Solař a Miloslav Sokolík.Domů odcházeli ale nakonec všichni spokojeni, protože „Nešlo o výkon, ale o zábavu!!“

Více fotografií z této povedené akce naleznete zde16.června 2015


Účastnili jsme se Akademie Modrého života 2 – Vnitřní zdroje


MESADA, občanské sdružení byla vybrána do Akademie Modrého života 2 – Vnitřní zdroje, kterou organizovala ČSOB. Jednalo se o bezplatnou sérii workshopů, které se konaly od 16. 3. do 2. 6. 2015. Workshopy byly zaměřeny na zhodnocení současné mise, vize, strategie organizaceana přístupy k vnitřním zdrojům, nastavení kompetencí a rolí atd.

Nové, velmi cenné informace jsme získali formou přednášek, učením se osvědčeným metodám a postupům a sdílením zkušeností s dalšími zúčastněnými organizacemi, nejen ve „World Café“(metoda založená na diskuzi v týmu, která pomáhá najít nová řešení a názory na specifické otázky či zadání). Po dobu trvání workshopů měla ředitelka sdružení možnost využít také individuálního koučování. Výstupem naší účasti byla finální prezentace na posledním setkání, v níž jsme popisovali, co se za dobu trvání Akademie podařilo v MESADĚ změnit. Nejlepší organizace získala 15.000,-Kč na projekt, který bude prezentován na stránkách ČSOB. My jsme obsadili krásné čtvrté místo z deseti organizací.

Co jsme si z Akademie odnesli? Neocenitelné zkušenosti, které jsme zavedli a stále zavádíme do praxe a„nakopnutí“ do další práce. Setkali jsme se se světem businessu a stálo to za to.

Děkujeme ČSOB za příležitost účastnit se Akademie, všem přednášejícím a zvláště pak Mgr. Evě Šiškové za celou organizaci workshopů!
Děkujeme také koučce Ing. Ivě Knapové, která nám pomohla „rozhýbat“ paní ředitelku a dále pomáhá!21.května 2015


Vystoupení pěveckého kroužku Koťata21.května 2015


Cvičení pro seniory11.května 2015


Přednáška

11.května 2015


Cvičení pro seniory

22.dubna 2015


Poděkování


V prostorách Lékárny Dr. Max Písek byla umístěna pokladnička v rámci veřejné sbírky na získání finančních prostředků na sociální služby poskytované organizací MESADA, občanské sdružení. Děkujeme všem, kteří přispěli k celkové částce 2 546,- korun. Finanční částka bude použita na poskytování služby osobní asistence a sociální rehabilitace.
Děkujeme.Dana Hrychová

místopředsedkyně sdružení22.dubna 2015


Ukončení realizace projektu


K 14. 4. 2015 byla ukončena realizace projektu s názvem „Podporované zaměstnávání – metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III“, reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00141.
Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků projektu z řad sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob se zdravotním postižením prostřednictvím metody podporované zaměstnávání. Snahou bylo aktivizovat a motivovat cílovou skupinu k vyhledávání, získání a udržení zaměstnání.

V projektu bylo dosaženo pozitivních výsledků. Od 15. 4. 2013 do 14. 4. 2015 se podařilo v projektu podpořit celkem 95 účastníků. 27 účastníků bylo podpořeno mzdovým příspěvkem na nově vytvořená pracovní místa a 8 účastníků bylo podpořeno mzdovým příspěvkem na uvolněná pracovní místa, 1 účastník získal nově vytvořené místo bez mzdového příspěvku, 38 účastníků bylo podpořeno z veřejných zdrojů nebo si našli zaměstnání sami nebo za podpory pracovních konzultantů v Písku, Jindřichově Hradci a Vimperku. Někteří účastníci byli zaměstnáni opakovaně. U účastníků, kteří nebyli zaměstnáni, došlo ke zvýšení úrovně znalostí a dovedností v oblasti práce. Projekt úspěšně absolvovalo 86 účastníků, z toho 52 žen a 34 mužů.

Více informací o ukončeném projektu naleznete v záložce Dotace zde
a Fotogalerie zde.
Reference od zaměstnaných účastníků projektu naleznete zde.

Všem účastníkům děkujeme za to, že se podíleli na aktivitách projektu,
a přejeme mnoho úspěchů v současném či budoucím zaměstnání! Zaměstnavatelům děkujeme za spolupráci!Ing. Anna Kohoutová

vedoucí projektu20.dubna 2015


Přednáška T. G. Masaryk

27.března 2015


Pracovní pozice pro službu SAS
v Jindřichově Hradci


Úvazek:  0,5
Pracovní poměr:  od 1. 5. do 31. 12. 2015 s možností prodloužení
Mzdový výměr:  od 6 000,- do 7 000,- (hrubá mzda)
Požadavky:  Splňovat podmínky pro výkon sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. (popř. ochota dodělat si kurz). Zájem o práci se seniory (vytváření a realizace aktivizačních a volnočasových aktiv pro seniory). Kreativní a jiné výtvarné dovednosti jsou výhodou.
Výběrové řízení:  Zaslání motivačního dopisu a CV písemně na adresu MESADA, občanské sdružení, Velké nám. 119/13 397 01 Písek
nebo formou e-mailu na adresu pisek@mesada.eu

Výběrové řízení proběhne v polovině dubna na pobočce v Jindřichově Hradci (pravděpodobně 15. nebo 16. 4. 2015)
Kontaktní osoba:  Tamara Křivánková (Hana Myšáková) – tel. 382 222 246


27.března 2015


Pracovní pozice pro službu SR
a vedení pobočky v Jindřichově Hradci


Úvazek:  1,0
Pracovní poměr:  od 1. 5. do 31. 12. 2015 s možností prodloužení
Mzdový výměr:  od 14 000,- do 16 000,- (hrubá mzda)
Požadavky:  Splňovat podmínky pro výkon sociálního pracovníka dle zákona
č. 108/2006 Sb. Schopnost a ochota vést malý pracovní tým. Individuální práce s uživateli týkající se řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Výběrové řízení:  Zaslání motivačního dopisu a CV písemně na adresu MESADA, občanské sdružení, Velké nám. 119/13 397 01 Písek
nebo formou e-mailu na adresu pisek@mesada.eu

Výběrové řízení proběhne v polovině dubna na pobočce v Jindřichově Hradci (pravděpodobně 15. nebo 16. 4. 2015)
Kontaktní osoba:  Tamara Křivánková (Hana Myšáková) – tel. 382 222 246


10.března 2015


Velikonoce v Jindřichově Hradci

27.ledna 2015


Cesta do Japonska

27.ledna 2015


Veřejnosti nabídli své služby poskytovatelé sociálních služeb


Město Jindřichův Hradec uspořádalo v úterý 20. ledna veřejné projednání Komunitního plánu sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec v Muzeu Jindřichohradecka.
Veřejnosti se představili a nabídli své služby poskytovatelé sociálních služeb působící ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, kteří přispívají svou činností ke zlepšení života občanů. Obzvlášť těch, kteří se ocitnou v nelehké životní situaci, nemocným nebo s jakýmkoli handicapem.
Projekt zajišťuje Centrum pro komunitní práci jižní Čechy ve spolupráci s Odborem sociálních věcí při Městském úřadě Jindřichův Hradec a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Cílem bylo představit nové aktivity v sociálních službách na Jindřichohradecku. Na veřejném projednání byla možnost tento plán také připomínkovat. Od 20. ledna 2015 je také Komunitní plán zveřejněn na www.jh.cz pod sekcí Odboru sociálních věcí a dále na stránkách www.cpkp.cz.
Do 31.1. 2015 bude možné podávat připomínky na e-mail: emrova@jh.cz.


Jana Hadačová

vedoucí pobočky7.ledna 2015


Volné pracovní místo na pozici pracovní konzultant v J. Hradci


Hledáme pracovníka na pozici pracovní konzultant. Požadujeme vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 110, zkušenosti z práce s osobami se zdravotním postižením výhodou , znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), komunikativnost, schopnost individuální a skupinové práce s uživateli služby. Jedná se o zkrácený úvazek – 30 hodin týdně, nástupní plat 14 000,- Kč. Nabízíme možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu . Životopis s motivačním dopisem zasílejte do 22. ledna 2015 na adresu MESADA, občanské sdružení, Velké náměstí 119/13, 397 01 Písek.
Výběrové řízení pravděpodobně proběhne v úterý 27. ledna 2015 v Jindřichově Hradci.
Pracovní poměr od 2. února 2015.27.¨ledna 2015


Jste osoba se zdravotním postižením a hledáte zaměstnání?


Máte poslední šanci stát se účastníkem jedinečného projektu v Písku, Jindřichově Hradci nebo ve Vimperku!

Projekt Podporované zaměstnávání cílené, reg. číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00141 více zde pokračuje v realizaci do 14.4.2015.

Zájemci mohou do projektu dále vstupovat! Pro osoby se zdravotním postižením je projekt příležitostí, jak si zvýšit úroveň svých znalostí a dovedností v oblasti práce a nelézt tak vhodné zaměstnání. Touto cestou jsme podpořili již 92 osob! Reference zaměstnaných účastníků naleznete zde

Neváhejte a kontaktujte nás zde


Ing. Anna Kohoutová

vedoucí projektuakce nahoruIČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300